Tidiga Skeden.
På ett nytt sätt.

Spacemaker låter svenska fastighetsutvecklare, stadsplanerare och arkitekter fatta trygga, resultatorienterade beslut i tidiga skeden – på ett helt nytt sätt. Från utredningar till markförvärv och utveckling arbetar våra kunder med stöd av AI för att bygga bättre områden och städer.

Beställ en 14-dagars gratis testversion och prova alla funktioner i Spacemaker!

Thank you!
We will get back to you soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
NREP logo blue

Din planeringsprocess - Uppkopplad och sammanhängande

Spara tid
Minska drastiskt tidsåtgången för utredningar och planering.
Reducera risk
Samarbeta i en gemensam 3D-modell för att snabbt identifiera och lösa utmaningarna.
Förbättra värdet
Upptäck nya sätt att optimera såväl exploateringen som bostädernas kvalitét.

Smartare design. Smartare beslut.

Arbeta med AI för att genomföra utredningar av markens potential för bebyggelse. Optimera exploateringen och bostadskvalitéerna i förslagen. Lägg mindre tid på att söka efter beslutsunderlag och att jobba i olika verktyg. Importera ditt förslag till vår plattform och få sen tillgång till all relevant data på en och samma plats.

Analyser i realtid

Testa lösningar och lär dig ännu mer om den aktuella marken så att ni kan leverera det mest optimala förslaget. Ni kan analysera upp till 100 olika faktorer, inklusive dagsljus, buller och vind, samtidigt som funktioner för höjdstudier. Generativ design hjälper er tillvarata markens kapacitet fullt ut, med bibehållen kvalitet i livsmiljöerna.

Enkel integration med dina favoritverktyg

Spacemaker ger dig tillgång till 2D- och 3D-planer, exporterar resultat och översikter till Excel eller PDF, och integreras enkelt med de BIM-verktyg du gillar att jobba i.

Transparent samarbete och kommunikation

Dra nytta av ett digitalt arbetsflöde som leder till mer produktiva dialoger och bättre beslutsfattande. Ge era medarbetare och myndigheterna en gemensam vy, där alla som deltar i arbetet enkelt kan visualisera data och där ändringar i förslagen utförs på några timmar istället för veckor.

Prova Spacemaker i 14 dagar - gratis

Prova Spacemaker med alla funktioner.

Thank you!
We will get back to you soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
"Med Spacemaker har du tidigt tillgång till en grundlig, analytisk bas,och du kan bygga starka argument som bidrar till enbättre och effektivare dialog och bättre samarbete."
Mats Marthinussen, sektionschef och stadsplanerare, Bodø kommun
"Spacemaker gör att vi effektivt kan testa olika byggnadshöjder ochpotentiella byggnadsstrukturer, vilket sparar oss tid i förvärvsfasen.”
Bendik Aurstad, affärsutvecklare, OBOS
"Alla våra investeringar i markförvärv måste utvärderas i Spacemaker.Det är en viktig del av vår kvalitetssäkringsprocess.”
Martin Haanes, VD, Miliarium