Utred förutsättningarna, enklare och snabbare ...

... och håll dig steget före konkurrenterna. Med färdiga dataset, en digital 3D-modell och snabb simulering av olika scenarios kan du minska ledtiden drastiskt vid utredning av markens potential för byggande. Det förenklar er process och gör den mer effektiv.

Vad våra kunder säger:

Spar tid
"Våra utredningar gick från två veckor till mindre än 6 timmar. Antalet outsourcade timmar per studie minskade med 10-20 timmar.”
Minskar kostnader
"Vi har sparat cirka 1000 000 kronor årligen genom att minska tiden för utredningar och outsourcing av analyser med 75%."
Förbättrar kvaliteten
"Spacemaker har hjälpt oss vinna markanvisningar. Vi kunde med hjälp av tydlig data visa att vårt förslag inte påverkar livsmiljön för den angränsande tomten.”

Bygg en övertygande story inför förvärvet av en tomt


Geometrisk analys i realtid

Utför täthets- och volymberäkningar på bara några minuter. Skaffa kunskap om markens kapacitet och analysera de faktorer som kan utgöra risker för er exploatering längre fram i processen.

Uppfyll samtliga krav

Granska och se att alla lokala bestämmelser följs, på en och samma plattform, från krav på dagsljus till bullernivåer.

Säljoptimera!

Svara på den ultimata frågan: Kommer folk att vilja bo här? Analysera och förstå boendekvalitérna på er mark, till exempel utsikt och dagsljusnivåer, så att ni kan skapa fler bostäder med hög efterfrågan.

Håll dig ett steg före konkurrenterna

Bli säkrare på och mer exakt i hur ni prissätter mark, samtidigt som ni kan avge fler trovärdiga anbud. Därmed ökar era chanser att vinna fler anvisningar utan att missa någon deadline.

Transparent kommunikation

Med en helt digitaliserad 3D-modell i era händer kan ni - i realtid - demonstrera fördelarna med förslaget för era säljare och visa grannarna att de inte kommer att påverkas negativt.

 

Vill du veta mer?

Fråga efter en 14-dagars gratis testversion där du kan prova alla fantastiska funktioner i Spacemaker på ett testprojekt!

Starta en testperiod
"Med Spacemaker har du tidigt tillgång till en grundlig, analytisk bas, och du kan bygga starka argument som bidrar till en bättre och effektivare dialog och bättre samarbete."
Mats Marthinussen, sektionschef och stadsplanerare, Bodø kommun
"Spacemaker gör att vi effektivt kan testa olika byggnadshöjder och potentiella byggnadsstrukturer, vilket sparar oss tid i förvärvsfasen.”
Bendik Aurstad, affärsutvecklare, OBOS
"Alla våra investeringar i markförvärv måste utvärderas i Spacemaker. Det är en viktig del av vår kvalitetssäkringsprocess.”
Martin Haanes, VD, Miliarium